မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပသို့ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲစင်းငုံ တင်ပို့ရောင်းချမှု အခြေအနေ