မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ


မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း
.
Download • 521KB

1 view0 comments

Recent Posts

See All

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၄) The Law of Pro

Subscribe to our Newsletter

Contact Us

ADDRESS

Sein Lae May Street
Next to Mercure Hotel

Off Kabaraye Pagoda Road, Yankin Township

PHONE

EMAIL

© 2020 Myanmar Agriculture Network (MAN). All Rights Reserved.