ရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြံသီးနှံ မျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်

ကြံစိုက် တောင်သူများ အနေဖြင့် ရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြံသီးနှံ မျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။


လက်ရှိ သုတေသန ပြုထားသည့် ကြံမျိုးသစ်များသည် အထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်ပြီး၊ စိုက်ပျိုးနည်းပညာများအား ရယူလိုပါက စိုက်ပျိုးရေး သုတေသန ဦးစီးဌာန၊ စက်မှုသီးနှံ သုတေသန ဌာနစုသို့ ဆက်သွယ်၍ အကူအညီများ ရယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။