လက်ရှိကာလ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေး မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အွန်လိုင်းမှ ကုန်သည်ချင်း ချိတ်ဆက်ပေးနေ

လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေး မြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းကနေ ကုန်သည် ချင်း